I n g a L a n t z

"Min självsäkerhet beror på att jag upptäckt mina dimensioner och det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är"

Edith Södergran


Inga Lantz i korthet


Journalisten, fotografen, konstnärinnan, författaren, djurkommunikatören och f.d. riksdagsledamoten
(representerade vänstern 1973-1988)